This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.
1

Closed

Klaida taisant senosios programos duomenų bazės struktūrą naujojoje programoje

description

Klaidos turinys: 'Klaida vykdant SQL komandą: [UPDATE asmenys SET SD_kodas=SP_kodas WHERE Grupe='Darbuotojai';], Params:
Klaidos turinys: 'Unknown column 'Grupe' in 'where clause''.'. ---> System.Exception: Klaida vykdant SQL komandą: [UPDATE asmenys SET SD_kodas=SP_kodas WHERE Grupe='Darbuotojai';], Params:
Klaidos turinys: 'Unknown column 'Grupe' in 'where clause''. ---> MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: Unknown column 'Grupe' in 'where clause'
Closed Jan 8, 2016 at 12:11 PM by Niemand

comments

Niemand wrote Jan 26, 2015 at 8:40 PM

Nepavykęs struktūros atnaujinimas sugadina duombazę (lieka pusiau atnaujinta ir niekam netinkama), šiuo atveju bandėt taisyti jau galutinai sugadintą duombazę. Po nepavykusio atnaujinimo reikia atkūrinėti duombazę iš atsarginės kopijos.